Cầu Sông Tranh - thuỷ điện Sông Tranh 2 Quảng Nam

Công trình cầu Sông tranh II có địa điểm tại xã Trà Dốc, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Công trình có tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng.
Quy mô công trình
- Cầu xây dựng vĩnh cửu bàng BTCT DƯL;
- Tải trọng thiết kế: HL-93;
- Bề rộng toàn cầu: B = 8m;
- Chiều dài toàn cầu: L = 247,70m
*Kết cấu nhịp:
Cầu gồm 7 nhịp dầm 33m bằng BTCT M400 DƯL căng sau đúc tại công trường, mặt cắt chữ "I", cao 1.65m, khoảng cách các dầm chủ 2.0m, mỗi nhịp gồm 4 phiến. Dầm ngang liên kết các dầm chủ bằng BTCT M300 đổ tại chỗ, mỗi nhịp có 5 dầm ngang.
Bề rộng mặt cầu K=7+2x0.5m (Tổng bề rộng 8m).
Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa, độ chống thấm cấp B8 có chiều dày 20-27cm. Phía trên bố trí lớp láng nhựa TC 4.5kg/m2 dày 3.5cm.
Gối cầu: Dùng gối cao su có bản thép 450x350x78mm
Khe co giãn: Khe co giãn cao su bản thép loại TL70
ống thoát nước: Bằng gang đường kính trong 150mm L=1.85m cách nhau khoảng 12.0m, ống thép được neo vào dầm chủ.
Lan can: ống thép mạ kẽm. Gờ lan can bằng bê tông 30Mpa đá 1x2.
Dốc ngang cầu: In = 2%.
Dốc dọc cầu: Id = 0-2%.
*Kết cấu mố, trụ:
Mố cầu bằng BTCT 30Mpa, móng bệ mố bằng bê tông 30Mpa, móng mố bằng cọc khoan nhồi bê tông 25Mpa đường kính D=100cm, chiều dài cọc L=21.0m đối với mố M1, chiều dài cọc L=6.0m đối với mố M2. Mỗi mố bố trí 5 cọc khoan nhồi.
Trụ cầu T2, T3, T4, T5, T6 bằng BTCT 30Mpa, móng bệ trụ bằng bê tông 30Mpa, móng trụ là móng nông chôn trong đá gốc có neo thép D32 sâu 0.5m, cách khoảng 0.5m.
Trụ cầu T1 bằng BTCT 30Mpa, móng bệ trụ bằng bê tông 30Mpa, móng trụ là cọc khoan nhồi bê tông 25Mpa đường kính D=100cm, chiều dài cọc L=10.80m. Trụ bố trí 5 cọc khoan nhồi.
Đá kê gối, ụ chống xô bằng BTCT 30Mpa đá 1x2.
*Đường hai đầu cầu:
- Đường hai đầu cầu được thiết kế với Bnền = 9m, Bmặt = 7m, Blề = 2x1.0m.
- Kết cấu nền và mặt đường bao gồm các lớp từ trên xuống như sau :
        + Lớp thấm nhập nhựa tiêu chuẩn 6.1kg/m2 dày 6cm.
        + Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 30cm
        + Lớp cấp phối đất đồi K98 dày 50cm
        + Nền đường đầm chặt K95.
Khối lượng hạng mục công việc do Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận:
-  Tham gia thi công toàn bộ công trình
Một số hình ảnh của công trình:

 
Bãi đúc và chứa dầm PCI, L = 33m
 
Thi công trụ dưới nước
 
 
Thi công lao lắp dầm PCI, L = 33m
 
Lễ thông cầu

 
Cầu sau khi hoàn thiện
Bài viết liên quan