Thuỷ điện Huội Quảng

Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án thuỷ điện 1
Hoàn thành:  Tháng 6 năm 2007   
* Tính chất công trình :
    - Hạng mục cầu Km 23 + 519:
      + Kết cấu trên : 2 nhịp dầm bêtông DUL căng kéo sau tiết diện chữ I, L= 33 m
      + Kết cấu dưới : Móng cọc khoan nhồi đường kính D1000 , mố trụ  
    - Hệ thống đường vào nhà máy thuỷ điện từ Km27 đến Km29 + 877. Bề rộng mặt đường Bm= 5,5m; bề rộng nền Bn = 7,5m. Kết cấu áo đường: đá dăm tiêu chuẩn dày 18 cm và đá dăm thấm nhập nhựa 5,5 kg/m2
* Các hình ảnh thi công:
 
Cầu dẫn lao lắp dầm PCI , L = 33m
 
 
Cầu dẫn và đường lao lắp dầm PCI , L = 33m
 
 
Bãi đúc và chứa dầm PCI , L = 33m
 
 
Thi công lao lắp dầm PCI , L = 33m
 
 
Thi công đường vào nhà máy
 
Thi công đường vào nhà máy
Bài viết liên quan