Kiên tâmtạo giá trị

Cầu An Nghĩa

tổng quan
Cầu An Nghĩa dài 386,8 m, rộng 13,2 m, có tĩnh không thông thuyền 6m, tổng kinh phí xây dựng là 179,1 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ cùng tải trọng 30 tấn với các cầu trên tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ), giúp cho Cần Giờ phát triển kinh tế – xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các địa phương khác.
thông tin chi tiết

Quy mô:

Cầu gồm 10 nhịp đơn giản 24,54m, dầm chính là dầm hộp liên tục (40.5+59+40.5) BTCT ƯST, móng cọc khoan nhồi D=1,2m

Địa điểm:

TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Khu QL giao thông đô thị số 4 – TP HCM