Kiên tâmtạo giá trị

Cầu qua sông Vĩnh Điện

tổng quan
Cầu vượt sông Vĩnh Điện có chiều dài 171,8m; khổ cầu rộng 17m (phần xe chạy rộng 14m), quy mô vĩnh cửu. Đường dẫn vào cầu phía bắc theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang rộng 23m (mặt đường rộng 15m).
thông tin chi tiết

Quy mô:

Thi công cầu kết cấu dầm Super-T trên móng cọc khoan nhồi D=1,2m, L>50m. Thi công phần đường có kết cấu mặt đường BTNN trên nền đất yếu xử lý bằng cọc đất gia cố xi măng chiều dài >20m

Địa điểm:

Quảng Nam

Chủ đầu tư:

Ban QLDA ĐTXD thị xã Điện Bàn