Kiên tâmtạo giá trị

Cầu Văn Úc

+2 ảnh
tổng quan
Cầu vượt qua sông Văn Úc có chiều dài gần 2km thuộc tuyến đường ven biển Việt Nam đoạn đi qua TP Hải Phòng và Thái Bình.
thông tin chi tiết

Quy mô:

Cầu BTCT DUL liên tục nhịp 80+130+80m + Mố trụ bằng BTCT trên hệ cọc khoan nhồi D=1,2m-:-1,5m.

Địa điểm:

TP. Hải Phòng

Chủ đầu tư:

Tổng công ty xây dựng số 1 – CC1