Kiên tâmtạo giá trị

Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A

+2 ảnh
tổng quan
Dự án thủy điện Sơn Trà 1 là công trình thủy điện lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng trên địa bàn xã Sơn Lập (Sơn Tây) và xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) tổng vốn đầu tư dự án 2.145 tỷ đồng, quy mô công trình gồm 2 nhà máy: Thủy điện Sơn Trà 1A và Thủy điện Sơn Trà 1B. với công suất 60MW (mỗi nhà máy 30MW), tổng sản lượng điện bình quân hàng năm gần 220 triệu kWh.
thông tin chi tiết

Quy mô:

30MW

Địa điểm:

Quảng Ngãi

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi