Kiên tâmtạo giá trị

Nhà máy Thủy điện Sơn Trà 1C

+3 ảnh
tổng quan
Thủy điện Sơn Trà 1C là sự nối tiếp thành công của dự án Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B. Nhà máy thuỷ điện Sơn Trà 1C cũng thuộc địa phận 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi với quy mô 9MW, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 32,46 triệu kWh điện; dự án được khởi công vào tháng 7/2019 với Tổng mức đầu tư là 349 tỷ đồng. Nhà máy khi đi vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
thông tin chi tiết

Quy mô:

9MW

Địa điểm:

Quảng Ngãi

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi