Kiên tâmtạo giá trị

Ba công ty thành viên của Công ty CP Đạt Phương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/03/2021Tập đoàn Đạt Phương

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24/4 sắp tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Vì thế, vừa qua trong 2 ngày 26 và 27/3 các công ty thành viên của công ty cổ phần Đạt Phương bao gồm: Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An, công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi và công ty cổ phần Sông Bung đã lần lượt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hà Nội.

 

Đại hội diễn ra tại trụ sở chính Hà Nội

Tại Đại hội, các Cổ đông đã cùng nhau đánh giá kết quả kinh doanh trong năm qua cũng như những ảnh hưởng, tác động của đại dịch toàn cầu và biến đổi khí hậu đến chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới.

Cổ đông phát biểu ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2020 là khá khả quan ở cả 3 công ty. Lĩnh vực bất động sản, Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An có doanh thu thuần tăng 107,97% so với năm trước, hoàn thành đúng tiến độ cam kết với khách hàng tại dự án Casamia, đảm bảo đúng tiến độ việc giải phóng mặt và thu hồi đất các dự án tại Đồng Nà, Cồn Tiến.

Công ty cổ phần 30 - 4 Quảng Ngãi có sản lượng điện tăng 102,28% so với kế hoạch đóng góp vào 64,28% tổng giá trị sản lượng lĩnh vực thủy điện của công ty cổ phần Đạt Phương. Công ty cổ phần Sông Bung có sự tăng trưởng nhảy vọt với chỉ số lợi nhuận sau thuế tăng gấp lần 4,51 lần so với năm trước.

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 cũng như hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo các Cổ đông vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng vào Hội đồng quản trị, cùng nhau thống nhất thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Hội đồng quản trị và Công ty thành viên vững tin, linh hoạt hơn để tìm ra hướng đi phù hợp với mình và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021 mang lại sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên.