Kiên tâmtạo giá trị

Cuộc thi Sáng tác Slogan cho Đạt Phương

17/08/2020Tập đoàn Đạt Phương

Công ty CP Đạt Phương thành lập ngày 12 tháng 3 năm 2002. Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, slogan "Mang hài lòng đến với bạn" đã gắn bó và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Đạt Phương. Trên hành trình mới Hội nhập và Phát triển, thay đổi Slogan cũng nằm trong chiến lược phát triển thương hiệu Đạt Phương cho phù hợp với Tầm nhìn - Sứ mệnh của Công ty. Cuộc thi "Sáng tác Slogan cho Đạt Phương" nhằm tìm ra slogan ngắn gọn, súc tích, giàu ý nghĩa, truyền tải được thông điệp về định hướng, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Đạt Phương. Là một trong những hoạt động truyền thông nội bộ cũng như lan toả văn hoá doanh nghiệp, cuộc thi cũng là cơ hội để mỗi CBNV phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết và hiểu về Đạt Phương.

** ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Toàn bộ CBCNV đang làm việc tại Đạt Phương cũng như tại các Công ty thành viên.

** HÌNH THỨC DỰ THI:

Sản phẩm dự thi sẽ được gửi trực tiếp vào email: marketing@datphuong.vn
- Tiêu đề thư: Cuộc thi sáng tác Slogan_[Họ tên người dự thi]_[Phòng/Ban/Dự án]
- Bài dự thi gồm 02 phần:
+ Đề xuất các phương án slogan (không giới hạn số lượng câu)
+ Giải thích ý nghĩa của slogan đề xuất

** THỂ LỆ CUỘC THI

- Mỗi cá nhân không giới hạn số lượng câu slogan.
- Trường hợp bài dự thi có nội dung giống nhau, trùng lặp về ý tưởng thì BTC sẽ căn cứ vào tác giả có thời gian gửi email sớm nhất.
- Sau cuộc thi, BTC có quyền sử dụng các câu slogan của CBNV đã tham gia cho bất kỳ hoạt động truyền thông quảng bá của công ty mà không cần phải xin phép hay mua bản quyền từ phía tác giả.
- BTC sẽ chọn ra 05 Slogan sáng tạo và có ý nghĩa nhất, để bình chọn trên hệ thống Base Inside.

** YÊU CẦU NỘI DUNG

- Nội dung Slogan ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, tạo ấn tượng tích cực và thể hiện bản sắc riêng về thuơng hiệu Đạt Phương. - Sử dụng từ ngữ trong sáng, không dùng từ lóng, tiếng địa phương, tránh từ ngữ phản cảm hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam - Truyền tải được thông điệp về lĩnh vực hoạt động, triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi của Đạt Phương ở thời điểm hiện tại và trong vòng 05 năm tới. - Slogan không trùng lặp về ý tưởng cũng như nội dung với các thương hiệu khác trên phương tiện truyền thông đại chúng.

** ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SLOGAN

Slogan thể hiện được 3 nội dung sau:
- Slogan phù hợp với Đạt Phương cho hai nhóm ngành nghề chiến lược là Bất động sản sinh thái và Xây lắp.
- Slogan nhấn mạnh đến 2 giá trị cốt lõi của Đạt Phương: Chính trực - Trách nhiệm.
- Slogan nhấn mạnh đến Triết lý kinh doanh "Tất cả vì Khách hàng".

** TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Ban Giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 1-10 tương ứng với các tiêu chí sau: - Phù hợp với Sứ mệnh - Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Công ty - Thông điệp ngắn gọn, rõ ràng - Sáng tạo, khác biệt. - Khả năng liên tưởng, gợi mở tích cực. - Có ý nghĩa sâu sắc. (Tổng điểm 50)

** GIẢI THƯỞNG

- 01 GIẢI ĐẶC BIỆT: 20 triệu đồng – cho cá nhân có câu Slogan được sử dụng cho Thương hiệu Đạt Phương.
- 01 GIẢI ĐỒNG ĐỘI: 10 triệu đồng – cho Phòng/Ban/Dự án CBNV tham gia 100% và có tỷ lệ số lượng phương án tham gia nhiều nhất
- 05 Giải khuyến khích: 02 triệu đồng - cho Slogan ý nghĩa, độc đáo và phù hợp với các tiêu chí của Cuộc thi.
- 01 Giải Bình chọn: 3 triệu đồng – cho Slogan có lượt bình chọn cao nhất trên Base Inside tính đến 17h00 ngày 06/09/2020

** BAN GIÁM KHẢO

- Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Kim Châu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
- Ông Nguyễn Thế Chính - Phó Tổng Giám đốc

Thời gian nhận bài dự thi: 18/8/2020 – 06/09/2020
Thời gian công bố kết quả: 10/09/2020