Kiên tâmtạo giá trị

ĐẠT PHƯƠNG BỔ SUNG CÁN BỘ TRẺ VÀO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

04/05/2021Tập đoàn Đạt Phương

Nằm trong lộ trình kiện toàn và trẻ hóa bộ máy nhân sự quản lý, cuối tháng 4 năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đạt Phương đã tiến hành trao quyết định bổ nhiệm cho 11 cá nhân thuộc nhiều bộ phận khác nhau của doanh nghiệp.

Theo đó, đối với khối Văn phòng, bổ nhiệm các chức danh 01 Phó phòng Truyền thông Marketing, 02 Phó phòng Thiết kế (phụ trách mảng Thiết kế hạ tầng và mảng Kiến trúc), 01 Phó phòng Thi công và 01 Phó phòng Tài chính kế toán, khối Công trường bổ nhiệm 04 Phó Giám đốc Ban điều hành (BĐH) dự án 1,2,3,4. Đây là những cán bộ trẻ đã có nhiều thành tích, sự đóng góp nổi bật tại các phòng, ban chuyên môn đã được ban lãnh đạo ghi nhận, bổ nhiệm để giao những trọng trách và nhiệm vụ mới.

Các Anh/Chị được bổ nhiệm vị trí mới nhận quyết định và hoa từ Ban lãnh đạo Đạt Phương

Anh Nguyễn Văn Lương nhận hoa và quyết định bổ nhiệm vị trí Phó GĐ BĐH dự án 1

Anh Tô Viết Thường nhận hoa và quyết định bổ nhiệm vị trí Phó GĐ BĐH dự án 4

Anh Hoàng Huy Minh nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Phó GĐ BĐH dự án 2

Chúc các anh chị sẽ tiếp tục phát huy khả năng, tinh thần, nhiệt huyết để hoàn thành những nhiệm vụ và trọng trách mới được ban lãnh đạo công ty giao phó, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Đạt Phương.

Với mục tiêu phát triển toàn diện trên kiềng ba chân: Bất động sản, xây lắp hạ tầng và thủy điện, sẵn sàng đối mặt với nhiều thách thức của thị trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid, Đạt Phương xác định dựa trên sức mạnh nội tại. Chính vì thế, cấu trúc lại bộ máy nhân sự, xây dựng các chính sách nhân sự nhằm thu hút nhân tài đồng thời phát huy được năng lực của mỗi nhân viên là nhiệm vụ trọng tâm.