Kiên tâmtạo giá trị

Đạt Phương sẵn sàng đi vào chu kỳ phát triển mới

04/04/2022Tập đoàn Đạt Phương
Bước qua tuổi 20 đầy nhiệt năng, Đạt Phương chuyển đổi mô hình, với khát vọng phát triển quy mô lớn hơn và hiện thực hóa hoài bão lớn, từng bước gia nhập sân chơi quốc tế.

Đạt Phương tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự của tập đoàn  

Mỗi cá nhân tốt cũng giống như từng viên gạch tốt sẽ tạo ra nền móng vững chắc, vì vậy đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được doanh nghiệp Đạt Phương chú trọng.

Ngày 04/04/2022 vừa qua, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức buổi bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự để thực hiện mục tiêu chiến lược đầy tham vọng trong dài hạn. Tập đoàn đã bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc cho ông Đinh Gia Nội và ông Phạm Quang Bình. Với mô hình tập đoàn, tất cả các phòng chức năng, chuyên môn cũng được chuyển đổi thành Ban với chức năng và nhiệm vụ mới cho thời kỳ mới. 

image-4.png

2 Phó Tổng giám đốc mới của Tập đoàn nhận quyết định và hoa từ Ban lãnh đạo

Tại buổi lễ, ban lãnh đạo tập đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm: ông Thái Huy Cường, vị trí Giám đốc Đầu tư và Phát triển Khách sạn, ông Lê Văn Dũng, vị trí Trưởng ban Thiết bị, ông Phạm Quang Sự và ông Phạm Văn Tuyến vị trí Phó ban Đấu thầu.  

image-8.png
image-5.png

Đội ngũ cán bộ nhận bằng khen bổ nhiệm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn

Chúc các ông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò mới, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp cũng như kiến tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. 

 
Tập đoàn Đạt Phương chào đón thêm hai thành viên mới 
 
Đạt Phương đi theo mô hình quản trị mới, theo xu thế hiện đại hóa của thị trường, tạo chuỗi sinh thái mang tính chất bổ trợ, tương hỗ cho nhau. Với mô hình này, công ty mẹ tập trung vào việc xây dựng chiến lược, hoạch định các nguồn lực, các công ty con thực thi chiến lược và có không gian mạnh mẽ để chủ động tăng trưởng theo thế mạnh, sở trường của mình. Ngoài ra, bên cạnh việc tập trung, phát triển các hạng mục xây dựng công trình giao thông, Đạt Phương còn mở rộng và đi xa hơn nữa ở hạng mục xây dựng công trình dân dụng. 
 
Đạt phương đi trước, xây nền tảng vững chắc để làm bệ đỡ cho các thành viên có cơ hội phát triển và bay xa. Năm 2022, Đạt Phương thành lập thêm 2 công ty thành viên mới là Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 1 và Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2. 
 
Cùng ngày 04/04/2022, ban lãnh đạo trao quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao của 2 công ty này. Theo đó, ông Lê Hoàng Mai giữ vị trí Tổng giám đốc, Lương Viết Thắng, ông Phạm Công Uấn giữ Phó Tổng giám đốc, điều hành và quản lý tại Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 1.
image-6.png

Đại diện Ban lãnh đạo chụp ảnh cùng đội ngũ cán bộ mới Công ty CP Đạt Phương Xây dựng số 1

Trao quyết định và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Trần Văn Duẩn, Phó Tổng giám đốc cho ông Phạm Anh Tuấn và Phan Văn Lượng sẽ điều hành và quản lý tại Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2.

image-7.png

Đại diện Ban lãnh đạo chụp ảnh cùng đội ngũ cán bộ mới Công ty CP Đạt Phương Xây dựng số 2

Trên vai trò kiến tạo, tập đoàn Đạt Phương đang trao những hạt giống xanh: là sức mạnh nội tại, là đội ngũ con người chuyên nghiệp, là hệ thống trang thiết bị máy móc tiên tiến, là những cơ hội mới đến các công ty thành viên, để từ đó có thể tự phát triển, phát huy vai trò chủ động, sự sáng tạo để tạo nên nhiều giá trị hơn nữa cho doanh nghiệp, bản thân và xã hội, đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn.

 
Đây là thời khắc vô cùng quan trọng và đầy ý nghĩa đối với Đạt Phương, chúc các anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách cao cả, giúp Đạt Phương càng ngày càng đi xa hơn nữa với sứ mệnh lan tỏa sức sống, giá trị của những sản phẩm doanh nghiệp đã, đang và sẽ triển khai.